divendres, 3 de desembre del 2010

La CUP de Barcelona presenta una Iniciativa Ciutadana sobre el dret a l’habitatge


La proposta necessita de 15.000 signatures per tirar endavant

Barcelona, 2 de desembre.- La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Barcelona han presentat aquest matí al registre de l’Ajuntament una Iniciativa Ciutadana per tal de promoure l’aprovació d’una Ordenança de mesures per fomentar i garantir el dret a l’habitatge a la ciutat de Barcelona. Aquesta fòrmula és a la Carta Municipal de Barcelona, i requereix, una vegada admesa a tràmit, recollir les signatures de, com a mínim, l’1% de la població major de 16 anys de la ciutat. És a dir, 15.000 signatures.

La CUP considera que es tracta d’un seguit de mesures i normes que haurien de ser un mínim en la política d’habitatge municipal, malgrat la limitació competencial que hi ha en aquesta matèria.

El principal objectiu de les mesures és fer de l’habitatge un dret accessible i no pas una mercaderia, ja que es tracta d’un bé de primera necessitat. És per això que persegueix fer de Barcelona una ciutat lliure de desnonaments per motius econòmics. També vol acabar amb els pisos buits que són en mans d’especuladors, entitats financeres i immobiliàries amb l’objectiu de mantenir els preus en xifres desorbitades.

Algunes de les principals mesures proposades són :

  • Frenar la venda i alienació de sòl públic per tal de destinar-lo a polítiques d’habitatge.
  • Creació d’un Parc Públic d’Habitatge en règim de lloguer social que no superi el 10% de la renda anual.
  • Creació d’un cens d’habitatges buits per tal d’aplicar les mesures previestes a la Llei del Dret a l’Habitatge i expropiar-ne l’usdefruït per passar al règim de lloguer social.
  • Destinar sòl públic a la cessió d’ús per a cooperatives d’habitatge.
  • Crear un registre de desnonaments per motius econòmics així com mesures per evita-los i, en tot cas, unc compromís de reallotjament perque ningú hagi de viure al carrer.

D’altra banda, el text també preveu instar l’estat i el Parlament per tal que es modifiqui la Llei d’Arrendaments Urbans, la Llei d’Habitatge i la normativa de cessió obligatòria en operacions urbanístiques.

Es tracta doncs, d’un seguit de mesures que, ni són totes les possibles ni són suficients per posar solució al problema actual de l’habitatge, però que representen el mínim que hauria d’assumir l’Ajuntament per començar a construir polítiques públiques de justícia i equitat social.