dissabte, 22 de maig del 2010

Habitatge: dret o luxe

No és cap secret que la crisi al nostre país es deu en gran mesura al fenomen de la construcció, ànsia que només podia acabar en desastre. Això, lògicament, té efectes sobre l'habitatge, i l'assumpte no és banal. 

A Catalunya més de tres quartes parts del pressupost familiar es destina a l'habitatge. Les hipoteques, ostentades per molts com a títol de propietat, s'han de pagar igual, amb el pis o sense, l'emancipació del joves es complica si s'hi afegeix la precarietat laboral, còctel que provoca un 44% de la població menor de 34 anys vivint encara al domicili familiar. Les xifres sabem que són avorrides, però només de 1996 a 2006 els preus dels habitatges van augmentar un 300% mentre els salaris només ho van fer un 30%, representació gràfica de l'abast del problema.

dijous, 20 de maig del 2010

Crònica de la roda de premsa

La CUP de Barcelona exigeix a l’ajuntament un cens sobre habitatges i locals buits a la ciutat

Una nova campanya sobre habitatge i urbanisme arriba a la capital catalana. La responsable n’és la CUP de Barcelona, que ha desvetllat què i qui hi ha darrera del bloc vuitantamil.blogspot.com, una pàgina que en tres setmanes ha amagat aquesta campanya i despertat la curiositat de 16.000 visites. Avui, finalment, la incògnita ha estat desvetllada i l’espai triat per a fer-ho, ha estat el carrer Vallespir, on el veïnat del número 25 pateix assetjament immobiliari des de fa anys.

dimecres, 19 de maig del 2010

80.000 pisos buits a Barcelona

80.000 és la icona d'una campanya sobre urbanisme i habitatge que la CUP de Barcelona engega per reclamar mesures en aquests àmbits. El nombre representa els pisos buit que hi ha a la ciutat. No es tracta d'una xifra real perquè els estudis i informes sobre la qüestió no disposen de xifres absolutes per la dificultat d'establir els criteris sobre pisos o locals buits que hi ha a la capital catalana.

dimarts, 18 de maig del 2010

Nota de premsa de la CUP de Barcelona

A Barcelona, un 25 per cent de la població té problemes per a accedir a un lloc on viure. El 80% del pressupost familiar es destina a l’habitatge. El 2009 hi va haver una vintena de desnonaments diaris.

Aquestes són només algunes de les dades que han impulsat la CUP de Barcelona a engegar una campanya  sobre habitatge i urbanisme que demà farà pública tot desvetllant què hi ha darrera del bloc vuitantamil.blogspot.com. Una iniciativa darrera la qual hi ha la voluntat de fer un cens real dels pisos buits que hi ha a la ciutat.

dimecres, 12 de maig del 2010

80.000 què?
80.000 habitatges buits a Barcelona!